Prosesseier

Større selskaper og organisasjoner med respekt for seg selv har i dag folk som jobber med forretningsprosessene deres på en systematisk måte. Prosesser skal defineres, dokumenteres og aller helst forbedres og effektiviseres.

Ulike prosesser involverer ulike data, ulike personer og roller og gir ulike resultater. Samme hvor man begynner å analysere en prosess, vil man kunne ta stegene fremover eller bakover og beskrive hva som eventuelt er flaskehalser eller risiko underveis. Dette griper inn i det meste og kan i den forstand brukes til å beskrive hele forretningsdriften og all produksjon og drift.

Prosesseier er enheten som har som oppgave å bestemme eller endre prosessene. Forhåpentligvis skjer dette i tett samarbeid med de ulike personene som har ansvar på ulike nivå i organisasjonen.

Jeg prosesserer stadig nye tanker. Noen ganger er det slitsomt og frustrerende. Det hender også det er spennende. Som et utpreget ekstrovert menneske prosesserer jeg best i samspill med andre. Det kan også være slitsomt og frustrerende. Det er slett ikke alltid jeg får den responsen eller input jeg forventer. I enkelte tilfeller vil prosesseringen ta nye, uventede runder.

Til en viss grad eier jeg prosessene selv. Jeg er ansvarlig for mitt eget liv. Men heldigvis tror jeg på en Gud som kan hjelpe, og som til stadighet griper inn og hjelper i flaskehalser, vanskelige overganger og når det er full stopp.

«Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag.»

Bibelen beskriver at vi mennesker trenger frelse og at det er noe som skjer stadig – ved at vi blir i stand til å ta i mot mer og mer av det Gud har å gi oss.

Han er prosesseieren.

Bibelref: Fil 1,6
Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *