Høyere logikk

Nylig satt jeg i et møte med en kar som var vanskelig å forstå. Det var for så vidt ikke noe galt med verken dialekten eller språket, det var heller noe med kommunikasjonsmåten og logikken. Min kollega hadde samme problemet; Han skar gjennom og forsøkte å konkludere tydelig og stille enda mer direkte spørsmål. Vi snakket om det etterpå. Det er ikke det at denne fyren ikke kan faget sitt. Han er dyktig, men å formidle hva han tenker til andre er nok ikke hans sterkeste side.

Det hele kan ha noe med tankesett og logikk å gjøre. Jeg møter mennesker som jeg merker er preget av sin profesjon, sin oppdragelse eller sitt verdisyn i så stor grad at det merkes på språket og måten å resonnere på. Det kan være lett å skille en lærer fra en lege, eller en ingeniør fra en musiker.

Jeg har tenkt på hvordan Jesus brukte lignelser for å gi bilder og forklaringer til de åndelige sannheter og prinsipper. For oss som har lest slutten av boken, er det ikke nødvendigvis så vanskelig å gripe essensen i det han forteller. Men for de som var rundt ham da han strødde om seg med bilder av kameler, nåløyer, bønder, sauer og talenter, var det ikke alltid helt opp i dagen hva han mente. Og noen ganger tenker jeg at vi ikke nødvendigvis har grepet det helt vi heller. Det holder ikke alltid å forstå ordene.

Bibelen forteller oss at Gud er alltid den samme. At han aldri forandrer seg eller går tilbake på noe av det han har sagt. Det er jo godt å vite. Det kan være greit å begynne der, tenker jeg. Begynne med å forstå hvem han faktisk er. Hva han vil. Hva som er grunnleggende viktig for han.

Dernest ønsker jeg å forstå er hva jeg skal gjøre med livet mitt. Hva gjør jeg her på denne planeten? Og noen ganger trenger jeg råd til hvordan jeg skal manøvrere gjennom ulike utfordringer i livet. Da er det oppmuntrende for meg å se hva Gud sier gjennom en av profetene:
‘Jeg er Herren, din Gud,
som lærer deg hva som hjelper,
og fører deg på veien du skal gå.’

Han vet hva som hjelper. Han klarer også å kommunisere det på en forståelig måte gjennom Den Hellige Ånd. Den som Jesus sa at vi skulle få.

Slik at jeg kan forstå. Slik at jeg kan lære meg hva som hjelper. Slik at jeg kan finne veien og gå på den.

Bibelref: Jes 48,17

Annonser

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *